1. الفاتحة 2. البقرة 3. آل عمران 4. النساء 5. المائدة 6. الأنعام 7. الأعراف 8. الأنفال 9. التوبة 10. يونس 11. هود 12. يوسف 13. الرعد 14. إبراهيم 15. الحجر 16. النحل 17. الإسراء 18. الكهف 19. مريم 20. طه 21. الأنبياء 22. الحج 23. المؤمنون 24. النور 25. الفرقان 26. الشعراء 27. النمل 28. القصص 29. العنكبوت 30. الروم 31. لقمان 32. السجدة 33. الأحزاب 34. سبأ 35. فاطر 36. يس 37. الصافات 38. ص 39. الزمر 40. غافر 41. فصلت 42. الشورى 43. الزخرف 44. الدخان 45. الجاثية 46. الأحقاف 47. محمد 48. الفتح 49. الحجرات 50. ق 51. الذاريات 52. الطور 53. النجم 54. القمر 55. الرحمن 56. الواقعة 57. الحديد 58. المجادلة 59. الحشر 60. الممتحنة 61. الصف 62. الجمعة 63. المنافقون 64. التغابن 65. الطلاق 66. التحريم 67. الملك 68. القلم 69. الحاقة 70. المعارج 71. نوح 72. الجن 73. المزمل 74. المدثر 75. القيامة 76. الإنسان 77. المرسلات 78. النبأ 79. النازعات 80. عبس 81. التكوير 82. الانفطار 83. المطففين 84. الانشقاق 85. البروج 86. الطارق 87. الأعلى 88. الغاشية 89. الفجر 90. البلد 91. الشمس 92. الليل 93. الضحى 94. الشرح 95. التين 96. العلق 97. القدر 98. البينة 99. الزلزلة 100. العاديات 101. القارعة 102. التكاثر 103. العصر 104. الهمزة 105. الفيل 106. قريش 107. الماعون 108. الكوثر 109. الكافرون 110. النصر 111. المسد 112. الإخلاص 113. الفلق 114. الناس
تعداد آیات: 60

تفسير 51. الذاريات آية 20
Number of verses: 60
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ 20
و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است،

ترجمه
و در زمین براى اهل یقین، نشانه‏هایى است.
و در (آفرینش) خودتان (نیز نشانه‏هایى از قدرت، عظمت و حكمت الهى است.) پس چرا (به چشم بصیرت) نمى‏نگرید؟
و (تقدیر و تدبیر) رزق شما و آنچه وعده داده مى‏شوید، در آسمان و عالم بالاست.
پس به پروردگار آسمان و زمین سوگند، این سخن ما حق است همچنان كه شما سخن مى‏گویید. (همان طور كه در سخن گفتن خود شك نمى‏كنید، در گفته‏هاى ما نیز شك نكنید.)

نکته ها
قرآن، شرط هدایت شدن و به یقین رسیدن از طریق آیات طبیعت و كتاب شریعت را، دلِ آماده مى‏داند: «آیات للموقنین»، «لقوم یسمعون»(16)، «لقوم یتفكّرون»(17)، «لقوم یعقلون»(18)، «لكل صبّار شكور»(19)، «لقوم یؤمنون»(20)، «لاولى النُهى»(21)، «لآیات للمتوسّمین»(22)، «لآیات للعالِمین»(23) و «هدىً للمتّقین»(24).
در آفرینش زمین و انسان نكات بسیارى نهفته است از جمله:
حجم زمین، مساحت و عمق آن، كوه‏ها و دره‏ها، فاصله آن با خورشید و كرات دیگر، حركات گوناگون زمین، معادن پیدا و ناپیدا، روئیدنى‏ها، آب‏هاى ذخیره شده، رنگ‏ها، سنگ‏ها، خاك‏ها، میوه‏ها، گیاهان، تصفیه كنندگى زمین، تأمین كننده تمام نیازهاى ساكنان آن و دارا بودن مواد غذایى براى تغذیه همه حیوانات و انسان‏ها، كه براى طالبان یقین نشانه‏هاى قدرت و حكمت خداوند است.
حالات مختلف بدن، از نطفه تا مراحل بعد، نشانه قدرت اوست. غرایز گوناگون انسان نشانه حكمت و علم او به نیازهاى انسان است.
 هماهنگى میان حواسّ بدن و عدم اصطكاك آنها با یكدیگر، نظام استخوان‏بندى و اعصاب، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه بینایى و شنوایى، نظام دفاعى، همه و همه نشانه‏هایى از خداوند قادر متعال است.
حضرت على‏علیه السلام مى‏فرماید: خداوند تو را شنوا و بینا آفرید، هم شاد مى‏شوى و هم غضبناك، هم گرسنگى را احساس مى‏كنى و هم سیرى را.(25)
مردم به خاطر ضعف ایمان به مقدّر بودن رزق، گرفتار گناه، سرقت، كم فروشى، حرص، بخل و انواع خلافكارى‏ها مى‏شوند.
نزول رزق، با حساب و كتاب دقیق است، «عندنا خزائنه و ما ننزّله الاّ بقدر معلوم»(26) اصل و سرچشمه نزد ماست و ما جز به مقدار معلوم، فرو نمى‏فرستیم.
آیه «فى السماء رزقكم و ما توعدون» را چند نوع مى‏توان معنا كرد:
الف. مراد باران باشد كه از آسمان نازل مى‏شود و همچنین نور و ابر و باد و...
ب. مراد آن باشد كه تقدیر امور زمینیان در آسمان‏هاست.
ج. رزق ابدى كه بهشت است در آسمان‏هاست.
د. تحقق وعده‏هاى الهى (نزول رحمت یا عذاب) از سمت آسمان است.(27)
«مثل ما انكم تنطقون» یعنى همان اندازه كه سخن گفتن شما برایتان محسوس است و واقعیّت دارد، وعده‏هاى الهى نیز همین گونه است، پس در آنها شك نكنید.


16) یونس، 67.
17) رعد، 3.
18) رعد، 4.
19) ابراهیم، 5.
20) نحل، 79.
21) طه، 128.
22) حجر، 75.
23) روم، 22.
24) بقره، 2.
25) تفسیر نورالثقلین.
26) حجر، 21.
27) تفسیر راهنما.

پيام ها
 1- نشانه‏هاى قدرت و حكمت الهى در زمین، همراه با پیشرفت علم و كشف اسرار طبیعت، روز به روز آشكارتر مى‏شود. «و فى الارض آیات...»
 2- آیات و نشانه‏هاى الهى در زمین، بسیار زیاد و قابل توجّه است. «و فى الارض آیات» (كلمه «آیات» جمع و نكره آمده كه بیانگر تعدّد و عظمت است.)
 3- خداشناسى، باید بر اساس یقین و بصیرت باشد. «و فى الارض آیات للموقنین»
 4- تا روحیه باور در انسان نباشد، نعمت‏ها نشانه خداوند شمرده نمى‏شود. «آیات للموقنین»
 5 - مطالعه طبیعت، راه تقویت ایمان و باور توحیدى است. «آیات للموقنین»
 6- وجود انسان به قدرى با عظمت است كه خداوند آن را هم ردیف كره زمین قرار داده است. «فى الارض... فى أنفسكم»
 7- خودشناسى، راه خداشناسى است. «آیات للموقنین... فى أنفسكم»
 8 - مشكل اساسى كفّار و بى‏دینان، سطحى نگرى آنان است و خداوند آنان را از این جهت مورد توبیخ قرار مى‏دهد. «افلا تبصرون» (بصیرت، به معناى نگاه عمیق و دقیق است)
 9- نگاهى كه همراه با بصیرت نباشد، قابل توبیخ و سرزنش است. «أفلا تبصرون»
 10- سرچشمه‏ى رزق، در آسمان است. (باران، نور، باد، ابر و هوا و...) «و فى السّماء رزقكم»
 11- هرگونه خیر و بركت یا قهر و عذاب الهى، به عنوان پاداش یا كیفر از آسمان نازل مى‏گردد. «فى السّماء... ما توعدون»
 12- آسمان و زمین، تحت ربوبیّت و تدبیر الهى در مسیر كمال است. «فوربّ السّماء و الارض»
 13- تأمین و تقدیر روزى زمینیان در آسمان‏ها، نمودى از ربوبیّت گسترده خداوند در آسمان و زمین است. «فوربّ السّماء و الارض»
 14- قدرت نطق و سخن گفتن، از مواهب ویژه پروردگار به انسان است كه خداوند براى حقیقى بودن سخن و وعده‏ى خود، به سخن گفتن بشر مثل مى‏زند. «انه لحقّ مثل ما انكم تنطقون»

Copyright 2015 almubin.com